Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 9. januar 1916

mange Tryk- og Skrivefejl

Snekkersten.
9.1.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Når De anser det for rigtigst at genoptrykke "Torben og Jytte", er det en Selvfølge, at jeg gerne går ind derpå. Det bliver så det fjerde Oplag. Den 22d Decb 1912 blev der godskrevet mig Honorar for det 3de Oplag på 500 Ekpl.

Da Bogen i sin Tid blev trykt, mens jeg opholdt mig i Udlandet og ingen Hjælp havde til Korrekturen, har dens mange Tryk- og Skrivefejl, som blev stående også ved de senere 2 Optryk. Da nogle af Fejlene er ret ondartede, finder jeg det rigtigst at benytte Lejligheden til at få dem rettede, hvorfor jeg beder om at få enten√ et Ekpl af Bogen tilstillet, eller Korrekturerne efterhånden som den trykkes.

Med venlig Hilsen,

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 

[Den 17.1.1916 skrev Pontoppidan til kontorchef Ch. Hansen, Gyldendal:]

Jeg tilbagesender hermed det modtagne Ekpl. af "Torben og Jytte" i rettet Stand.
Korrekturerne vil jeg helst være fri for at læse; men når Bogen udkommer, håber jeg at få et Par Ekpl. tilstillet.