Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 27. januar 1916

Forskud på min nye Bog

Snekkersten.
27.1.16.

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg ser til min Bedrøvelse, at min Pengebeholdning er i Færd med at slippe op. Jeg bliver da nødt til at bede Dem forstrække mig med yderligere 500 Kr. Summen svarer omtrent til mit Honorar for det nye, uformodede Oplag af "Torben og Jytte", så vor Mellemregning forandres ikke derved. Men senere bliver jeg vistnok nødsaget til – i Lighed med de 2 foregående År – at anmode om et Forskud på Honoraret for min nye Bog. Dog, derom håber jeg at få Lejlighed til at forhandle mundtligt med Dem.

Med venlig Hilsen,

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan