Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
8. januar 1916

"Torben & Jytte" for meget et Fragment

8/1 16

Kære Hr. Pontoppidan.

Da Professor Østergaard synes at "Torben & Jytte" virker for meget som et Fragment, maa dermed Tanken om at bringe den i Biblioteksserien bortfalde. – Jeg vil derfor bede Dem om Deres Samtykke til, at vi trykker den op som den oprindelige Udgave i et Antal af 750 Exp. Honoraret vil altsaa herfor blive: 16¼ Ark à 37,50 Kr. = 609.33 Kr.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel