Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 21. december 1915

Uvilje over Udgivelsesmåden

Snekkersten.
21.12.15

Kære Hr. Direktør Hegel!

Deres Forslag, som jeg nu har overvejet, frister mig naturligvis, fordi det vilde forskaffe mig en Indtægt; men på den anden Side har jeg spurgt mig selv, om det ikke i Læseverdenen vilde vække Fortrydelse, at der i det Gyldendalske Bibliotek, et Klassiker-Bibliotek, blev optaget Begyndelsen af en Fortællingrække væsenlig med det Formål at vække Appetitten for de øvrige Bind i Rækken. Det kunde måske gå, dersom det samtidig bekendtgjordes, 2 at også disse efterhånden vilde blive optaget i Boblioteket; men om noget sådant kan der jo ikke godt være Tale, og det vilde da også vække berettiget Misstemning hos dem, der så nylig har anskaffet sig de enkelte Bind til Originalprisen. Der er jo i Forvejen en Del Uvilje hos Publikum over Udgivelsesmåden. Den vilde sikkert forøges, dersom der nu forsøgtes med en ny, før Bogen er afsluttet.

At "Torben og Jytte" er udsolgt, mens der endnu findes en Del Ekpl af de øvrige Bind, er jo på en Måde kedeligt. Nansen skrev for nogen Tid siden til mig derom1, og 3 vi blev dengang enige om ikke at optrykke Bogen. Men i den Henseende retter jeg mig naturligvis efter, hvad De mener vil være til Forlagets Tarv. Og dersom De skulde fastholde Ønsket om at optage "Torben og Jytte" i Biblioteket, så vil jeg heller ikke absolut modsætte mig det, skønt jeg ikke tror, at dets Realisation vil blive til varig Fordel for nogen af Parterne.

Jeg takker for de modtagne 500 Kr, for hvilke Kvittering vedlægges tilligemed den underskrevne Honorarblanket, jeg netop har fået tilsendt idag.

Med en venlig Hilsen

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] se brev 7.1.1915. tilbage