Henrik Pontoppidan til Frederik Hegel d.y.
Sendt fra Snekkersten. 7. december 1915

et godt Varsel for Fremtiden

[påskrevet med anden hånd:] Tak for Brevet idag – Her er P.s Svar. Beregningen over Lykke Per skal følge om nogle Dage. Venligst F. H.

Snekkersten
7.12.15

Kære Hr. Direktør Hegel!

Jeg har al Grund til at være tilfreds og taknemlig, fordi Forlaget så beredvilligt er gået ind på mit Forslag1 og endog har forbedret det i min faveur. Måtte det nu blot ikke vare for længe, før min Bog udkommer! Vi har jo Julen over Hovedet, inden vi veed af det.

Det er første Gang, jeg har den Fornøjelse at veksle Brev med Dem. At det er sket i en for mig så 2 behagelig Anledning, vil jeg tage som et godt Varsel for Fremtidens Samarbejde.

Med venlige Hilsner

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Forslag: se brev til Peter Nansen 3.12.1915. tilbage