Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
6. december 1915

Prisen 50 Øre op

6.12.1915

Kære Hr. Pontoppidan.

Under Nansens midlertidige Fravær aabner jeg hans Post og har læst Deres Brev. – Saafremt Deres Bog, Enslevs Død (med stor Glæde har jeg læst de 14 første Ark i Kor.) bliver 17 Ark, skulde Prisen normalt være 4.25 og Deres Honorar for 2000 Exp. 1700 Kr., og jeg vil derfor foreslaa Dem, at vi sætter Prisen 50 Øre op, saaledes at Differencen ÷ Boghandlerrabatten – 30 Øre – tilfalder Dem. Derved forhøjes Deres Honorar med 600 Kr. for 1ste Oplag. Ved følgende Oplag vil der ligeledes tilfalde Dem 30 Øre pr. Exp, udover det sædvanlige Honorar.

Vil De være venlig og lade mig vide, om vort Tilbud tilfredsstiller Dem.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige
Fr. Hegel.