Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
7. februar 1914

ikke i "Aarhus Stiftstidende"


Henrik Pontoppidan.
[7.2.19141]

I Henhold til Deres Samtale med Fuldmægtig Nielsen vil jeg gerne herved bekræfte, at vi er rede til at udgive Deres Foredrag2 som en lille Piece paa 2 Ark, i et første Oplag paa 1000 Salgseksemplarer, som vi honorerer med 30 Kroner pr. Ark.

Vi mener, at Prisen, i Lighed med Amalie Skrams "Landsforrædere" vil blive 60 Øre. Med Hensyn til Offentliggørelse af Foredraget i "Aarhus Stiftstidende"3, ser vi helst, at dette ikke finder Sted, da det efter vor Mening vil hindre Salget af Piecen.

sign. Fr. Hegel.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Foredrag: Kirken og dens Mænd. tilbage
[3] i Aarhus Stiftstidende: bag dette initiativ står nok Richard Gandrup der for avisen havde dækket foredraget i Ålborg. tilbage