Henrik Pontoppidan til Paul Heckscher
Sendt fra Hillerød. 30. marts 1905

Kendte Mænd

Frederiksborg.
30t Marts 1905.

Hr. Kunstforlægger P. Heckscher!

Jeg har ikke noget imod, at De indlemmer mit Billede i Deres Serie "Kendte Mænd"1; dog ønsker jeg gerne forud at se det Portræt, De tænker at anvende. Jeg tror, Fotograf Riise2 har et Profilbillede, der ligner (eller har lignet) mig nogenlunde.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Kendte Mænd: Det drejer sig formentlig om det billedkort der kan se her tilbage
[2] se breve til fotograf Fred. Riise. tilbage