Henrik Pontoppidan til Paul Heckscher
Sendt fra Hillerød. 11. april 1905

Portræt ikke bragt i Handelen

Frederiksborg.
11t April 1905

Hr. P. Heckschers Kunstforlag.

Det tilsendte Portræt (som hermed tilbagesendes) ønsker jeg ikke reproduceret og bragt i Handelen.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.