Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1938

Tak


30.12.38.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Hansen!

Tak for Deres Julehilsen1 og modtag Genhilsen med gode Ønsker for Dem i det kommende År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. – Hansen havde 1.11.1938 skrevet: "[…] sender en maskinskreven "Blanket" med Opfordring til at understøtte Erwin Magnus' Ansøgning om dansk Indfødsret. Han har oversat vistnok 40 Bøger af danske Forfattere. Er nu "slagtet" af Nazismen […]". Samme dag skrev Hansen i et tilsvarende brev til Eduard Geismar: "Oversætteren Erwin Magnus […] er udjaget af sit Fædreland som Jøde […] Han har gjort et stort Arbejde for dansk Aand. […] Han har været gift med en dansk Dame [Elna Nathansen] og har med hende fire Børn. En Masse Skribenter har skrevet under paa Anbefalingen om Indfødsret til ham. Jeg har idag skrevet til Henrik Pontoppidan og skriver nu til Dem og opfordrer Dem indtrængende til at støtte hans Ansøgning ved at skrive under paa vedlagte." Pontoppidans reaktion på henvendelsen kendes ikke, muligvis har han slet ikke svaret, for 13.11.1938 skrev Hansen til ham: "Jeg fik ad Omveje ligesom lidt at vide om, hvorledes De har det. Det var Digteren Anton Berntsen fra Vejle – der, efter seks Aars Adskillelse – aflagde mig et Besøg. Anton B. havde Brev fra Niels Jeppesen, der lige havde haft Brev [muligvis brevet 12.10.1938] fra Dem – og han refererede, at De var trist over denne jammerlige Tid, vi gennemlever. / Jeg tror De har betydet uendelig meget for N.J. […]". Dette er det sidst kendte brev fra Hansen til Pontoppidan, men brevvekslingen fortsatte og endnu 20 breve fra Pontoppidan er bevaret. tilbage