Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 30. december 1937

Tak


30.12.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Tak for venlig Julehilsen1 og modtag mine gode Ønsker for Dem i det nye År.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage