Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. november 1937

Tak for Blomster


26.11.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres venlige Blomsterhilsen1. Jeg havde jo håbet, at Anledningen til den var, at der var hændet Dem noget særlig glædeligt. Det var desværre ikke Tilfældet.

Her hos mig er også alt ved det gamle. Men jeg for mit Vedkommende hverken venter eller ønsker nogen Forandring.

Nu går vi ind i Julemåneden. Tag mine bedste Ønsker for Dem selv og for Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 21.11.1937: "[…] synes, De skal have et lille Livstegn […] kvier mig ved at lade Holt III udkomme ved Prænummeranter […]." tilbage