Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
23. marts 1936

lang Tålmodighed

23d Marts 36.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for de forskellige Tryksager, De så venligt har sendt mig, og som jeg finder det rigtigt at tilbagesende Dem, da De måske kan få Brug for dem. Det er jo en lidt blandet Konfekt med adskillige bitre Mandler, kandiserede og ukandiserede. Men har De kunnet vente stort andet? Et Forfatterskab som Deres bliver ikke let populært. En fornuftig Værdsættelse af det vil tilsidst komme; men De må have Tålmodighed, lang Tålmodighed. – Mest 2 har "Ny'ets" kølige Omtale undret mig. Jeg havde forstået på Dem, at dets Redaktør1 er en af Deres Venner. Men for Resten giver jeg ham Ret, at Afsnittet om "Borgeren" er Bogens bedste2

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Ny'et. Tidsskrift for Kultur og Kunst udkom 1935-36. Det var vistnok redigeret af (eller forfattet af) Rau Levinsohn, der senere skrev under pseudonymet Martin Melsted. tilbage
[2] Hansen svarede 25.3.1936: "Tak for Deres venlige Brev. […] gik forleden forbi Deres Bolig – Altandøren aaben […] hører aldrig fra vore fælles Venner Jeppesen og Nathansen."
Hansen genoptog sin brevveksling med Jeppesen 15.4.1936: "Jeg søger ikke mere hverken Legater eller Finanslov. […] Pontoppidan hører jeg fra med faste Mellemrum, men ser ham jo aldrig. Sært: vi boer kun ti Min. fra hinanden."
Jeppesen til Hansen 17.4.1936: "Nej, hverken De eller jeg skal søge Legater og Finanslov […] De har Deres Pension og Deres Kones Indtægt samt Formue – jeg har min Gage […] vil Finansudvalg og Legatbestyrelser svare. […] Pontoppidan har rost Deres sidste Bog i et Brev til mig. De skulde besøge ham. […] De har ikke alle mod Dem – kun Dem selv […] Hvad faar De ud af at være revolutionær? De mangler noget at bestille, skønt De snakker om meget Arbejde."
Hansen til Jeppesen 18.4.1936: "[…] Pontoppidan besøger jeg ikke, fordi det virker paa mit Hjerte – han er desuden jo ikke alene omtrent døv, men ofte ogsaa blindet – svage Øjne."
Jeppesen til Hansen 28.4.1936: "Tak for Jagten efter den ny Erkendelse. Det er ikke altsammen godt. Det bedste er nogle haarde Flintesten, Gangeren sparker op i Hovedet paa en, det ringeste Angrebet paa Præsterne og Kraks blaa Bog. Herregud, kom De ikke i den trods alle Anstrengelserne! […] Men De er en endnu daarligere Læser end Skribent. "Sætte Kidde paa Plads"! Nej, jeg placerer ikke Digterne i Rækkefølge, f.Eks. 1) Pontoppidan, 2) Johs.V. Jensen 3) And. Nexø 4) Harald Kidde 5) Johs Jørgensen 6) Vald Rørdam […] Alle litteraturkyndige er da ogsaa enige om, at det er Bogen om Kidde […]." tilbage