Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 16. april 1936

Tak for sidste Breve

Holmegaardsvej 2 d 16/4 1936.

Forfatteren, Hr H P E Hansen!

Hr Pontoppidan der har vanskeligt ved selv at skrive beder mig sende Dem Hilsen og Tak for Deres sidste Breve1.

Deres ærbødige
K Larsen.

 
[1] Hansen svarede 30.4.1936: "Deres sidste Ord var igen med ført Pen, med Datoen 16/4 […] har haft nogle Breve fra Niels Jeppesen, der var bitter og rippede op i det gamle Saar, at jeg havde skrevet ilde om hans Pilatussøn […] har læst hans Bog om Kidde – ganske køn og ofte helt god […] af andre uartige Breve et særligt uartigt fra Herr Woel: snæversynet, forfængelig, egocentrisk […]." tilbage