Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
23. januar 1936

den kosmiske Livsfølelse

23 Jan. 36.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg sender Dem min Tak for de to Anmeldelser af Deres Bog, som jeg forleden modtog fra Dem. Jeg har siden kigget forgæves i Berlingske Aftenavis efter det bebudede Svar fra Dem på dette Blads urimeligt overlegne Kritik; men måske har Svaret stået i Morgenavisen, som jeg ikke holder. Hvem Angriberen (K.E.) er, véd jeg√ ikke; men det forekommer mig, at jeg undertiden har set det Mærke i Bladet, så det må velsagtens dække over en af dets faste Medarbejdere. Helt kan jeg ikke selv frikende Dem for at have givet Deres Pen lovlig løse Tøjler hist og her, til Skade for Forståelsen. Også har det undret mig lidt, at De i Bogens sidste Afsnit ikke har nævnet Ludvig Feilberg med et Ord. Han var dog for mere end 50 År siden inde på lignende Tanker om en ny Erkendelse og redegjorde subtilt for den kosmiske Livsfølelse i alle sine Skrifter1.

Modtag venlig Hilsen og gode Ønsker fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen svarede 27.1.1936: "Tak for Deres venlige Brev. Mit Svar blev nægtet Optagelse. Haanden er Mag. Kjeld Elfelts – men Aanden er Dr. Menz, en Aandens Don Quiqote, og en selvhævdende Fantast, interessant, men forrykt […] Det synes ikke, som om sidste Halvdel har voldet Dem samme Glæde som første […] Feilberg tog efter min Mening helt forkert paa det. […] Hvorfor mener De dog, jeg selv har givet Anledning til Elfelts Dumheder." tilbage