Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. september 1935

Øjne volder Vanskeligheder

25-9-35. Holmegaardsvej 2.

Forfatteren Hr.
H.P.E.Hansen.

Hr. Pontoppidan, hvis Øjne stadig volder Vanskeligheder, beder mig sende Dem en Hilsen med Tak for Deres sidste Brev og gode Ønsker for Deres forskellige Foretagender.

Ærbødigst
T. Thomsen1.

 
[1] datterdatteren Tove Thomsen. tilbage