Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Rørvig. 29. juli 1935

Tak for Fødselsdagsbrev

Rørvig
29-7-351

Hr. Forfatter H.P.E. Hansen.

Hr. Pontoppidan beder mig sende Dem en venlig Hilsen med Tak for Deres Fødselsdagsbrev2 og gode Ønsker for Dem selv og Deres Familie.

Ærbødigst
E. Thomsen.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. H.P.E. Hansen / Ordrupvej 141 / Charlottenlund", poststemplet "Rørvig 30.7.35" tilbage
[2] Fødselsdagsbrev: Hansen skrev 23.7.1935: "[…] har faaet smukt Brev fra Prof. Niels Bohr, der ferierer i Nærheden af Rørvig. Havde sendt ham Afhandlingen: Paa Jagt efter den ny Erkendelse." – Niels Bohrs brev af 20.7.1935 til Hansen er citeret i David Favrholdt: Filosoffen Niels Bohr, 2009, s. 218. tilbage