Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Rørvig. 9. juli 1935

paa Landet

Rørvig
9-7-35.

Hr. H.P.E. Hansen.

Hr. Pontoppidan, hvis Øjne vedvarende skal skaanes, beder mig sende Dem en Tak for tilsendt Brev. Hr. Pontoppidan beklager højlig de mange Genvordigheder af forskellig Slags, De stadig er udsat for, og ønsker oprigtig at det snart maa lysne for Dem. Hr. Pontoppidan selv 2 er nu paa Landet og kommer ikke tilbage til Ordrup foreløbig.

Ærbødigst
E. Thomsen1.

 
[1] datteren Else Thomsen. tilbage