Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
30. maj 1935

Bidrag til Vennegave

30.5.35.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Hermed de hundrede Kroner, De skrev om1; men jeg må bede Dem om at betragte dem, ikke som et Lån, men som et Forskud på mit Bidrag til den Vennegave, der forhåbenlig vil komme i Stand2.

Iøvrigt blot de bedste Ønsker for Dem og Deres Familje. Der holder en Vogn for Døren, derfor må jeg skynde mig. Sammen med mine Døtre skal jeg ud i Skoven, som jeg endnu ikke [har] set i Sommerdragten.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 30.5.1935: "Tak til Dem – og foreløbig en Bøn – Maa jeg laane 100 Kroner af det Beløb, De saa smukt tegner Dem for […] en Indsamling, hvis den iscenesættes, tager jo sin Tid […]" tilbage
[2] Vennegave: Hansen havde skrevet til Helge Rode som svarede 30.5.1935: "Dette med en eventuel Indsamling er svært at svare paa. […] Maaske kan det lykkes paa følgende Maade. En Mand, der vil paatage sig Besværen gaar til en Række Kapitalister med en Liste, som aabnes med Pontoppidans smukke Bidrag. Det vil virke imponerende [i fodnote:] Ogsaa fordi han saa sjelden træder frem […] En anden Udvej er maaske farbar […] De udgiver Stykket i 100 Eksp a 15 Kr. […] Pontoppidan beder vi staa først paa Listen; men det gælder om at finde en Mand, der vil Dem vel og har praktisk Duelighed, og jeg ved ingen anden end Woel, absolut ingen anden. Hvorfor vil De dog angribe ham?" – Hansen skrev 31.5.1935 til Pontoppidan: "Rode hævder, jeg skal drøfte det med Woel, men hans Forfatterskab gør det lidt tvivlsomt for mig […]." Hansen takkede 1.6.1935: "Kære Herr Henrik Pontoppidan! / Tak! – Det kom godt – og hjalp godt! – / Haaber, at De havde Glæde af Deres Køretur igaar – for første Gang i den grønne Skov, som vi jo – sært nok – hvert Aar modtager som en Oplevelse! / Deres hengivne / H P E Hansen." – Hansen havde 1.6.1935 bedt Eduard Geismar om et lån på 25 kr. i 14 dage, men da han fik de 100 kr. fra Pontoppidan skrev han (samme dag) til Geismar at han ikke fik brug for de 25 kr. Geismar må alligevel have sendt ham pengene, for 3.6.1935 takker han Geismar og vil gerne låne beløbet til omkring 17. juni. tilbage