Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
15. februar 1935

Mellemørebetændelse

15 Febr. 35.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Hvor er det trist, at Deres lille Pige skal lide så meget; og jeg forstår fuldt ud Deres Bekymringer1. En Mellemørebetændelse er vel forøvrigt kun farlig, når den er af tuberkuløs Natur. Både alle mine egne Børn og mine Børnebørn har haft den Sygdom, for fleres Vedkommende endog i kraftige og stadig tilbagevendende Angreb; men de er alle kommen over det, en af dem ganske vist med Tabet af Hørelsen på det ene Øre. Men 2 hun fyldte forleden 51 År, og er Verdens fornøjeligste Menneske, en lykkelig Ægtefælle og Mor2.

I Håb om, at alt må gå godt

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 14.2.1935 om den 5-årige Bodils sygdom og tilføjde: "Jul. Bomholt har læst "Naar Profeter kommer igen" og skriver om det, at det "maaske bliver den store Stemningsudløser" […]." tilbage
[2] datteren Johanne, født 4.2.1884. tilbage