Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
24. marts 1935

god Bør!

24.3.35.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det glædede mig at høre, at De stadig fik gode Efterretninger fra Deres lille Datter på Hospitalet1. Så får De hende nok snart hjem, hvilket De og hendes Moder – for ikke at tale om Barnet selv – sikkert længes stormende efter. Jeg kender jo Situationen fra mit eget Liv, hvor den har gentaget sig adskillige Gange.

Jeg kunde have ønsket for Dem, at De samtidig havde modtaget gode Nyheder om Deres Drama. Men 2 dettes Pilgrimsgang fra Teater til Teater synes jo at skulle blive en Golgata-Vandring. Det gør mig inderlig ondt. Men vore Teatre er vist gennemgående nogle fæle Butikker for Godtkøbskram. Jeg ønsker oprigtig, at De igen må møde den Opmuntring og Forståelse, som i sin Tid gjorde Deres Debut så festlig for Dem. De har siden haft en kontrær Vind at krydse op imod. Måtte De snart få god Bør!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 2.3.1935: "Bodil stadig paa Epidemisygehuset […] Skuespillet stadig ikke antaget her i Byen […]." tilbage