Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra . 21. januar 1935

opgivet at føre Korrespondance


21 Jan. 35.
Holmegårdsvej 2
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres Brev1. Det gør mig ondt, at Året for Dem er begyndt med så megen Sygdom i Deres Familje. Trods den milde Vinter og det næsten sommerlige Efterår synes der at være en hel Del Sygelighed rundt om, især blandt Børnene. – Også andre Genvordigheder synes Året at have bragt Dem som yderligere Belastningsprøve på Deres Tålmodighed. Jeg har ligeledes selv fået 2 en Del at slæbe på med Årene. Men vi må bide Tænderne sammen og – som det hedder et Sted2 – "ikke blegne, før vi dør".

Jeg har også måttet opgive at føre Korrespondance. Derfor blot disse Linjer med Ønsket om god Bedring for Deres syge Børn.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 18.1.1935 om familiens sygdom og at han arbejdede på et drama Det Ubønhørlige "om en Præst, der forbander Prædiken som unyttig Æstetik – haardt Angreb paa Kirkens Forkyndelse, og et Bevis for, at Kristendommen ikke eksisterer uden som Frase." (brev 7.11.1934). Stykket blev omdøbt til Naar Profeter kommer igen, men aldrig hverken trykt eller opført. tilbage
[2] et Sted: nemlig i Pontoppidans digt Til Mindefesten 11.2.1913. tilbage