Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 4. januar 1935

sort Brilleglas for det ene Øje

Holmegaardsvej 4/1 1935

Hr. Forfatter H.P.E. Hansen!

Som Svar paa Deres venlige Forespørgsel skal jeg oplyse at Hr Pontoppidan siden han i Efteraaret blev behæftet med en Øjensvaghed (Dobbeltsyn) altid maa læse og skrive med et sort Brilleglas for det ene Øje. Det er naturligvis overordentlig anstrengende for den der er vant til at bruge begge sine Øjne og Hr. Pontoppidan er derfor nødt til at indskrænke sig til det mindst mulige Skrive- og Læsearbejde og i det hele skaanes saavidt muligt 2 for enhver Anstrengelse af Syn og Hørelse. Iøvrigt er Hr Pontoppidans Befindende upaaklageligt og kræver ikke særlige Opstramningsmidler, heller ikke Frugt, som vi iøvrigt altid har rigeligt af her i Huset.

Jeg haaber disse Meddelelser maa være fyldestgørende.

Deres ærbødige
K Larsen.