Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. januar 1935

maa ikke modtage Besøg

Holmegaardsvej d. 1/1 1935

Hr. H.P.E. Hansen!

Hr Pontoppidan som stadig har Besvær med at skrive, beder mig meddele Dem, at han til sin Beklagelse foreløbig ikke maa modtage Besøg.

Hr Pontoppidans Hørelse har jo længe været daarlig, og nu har ogsaa Synet svigtet.

Hr Pontoppidan sender Hilsen med Ønsket om et godt Nytaar for Dem.

Om Hr Nathansen vides her kun at han stadig er syg og nedtrykt og bor i Sygehjemmet "Haraldsgave" ved Bagsværd1.

Ærbødigst
K Larsen.

 
[1] Hansen skrev 26.12.1934: "Erwin Magnus siger, at Nathansen er meget syg. Nerverne vist brudt sammen […]." Erwin Magnus (1881-1947) tysk-jødisk oversætter, gift 1º med Henri Nathansens niece Elna Nathansen, gift 2º med Sigmund Freuds niece Margit Freud. tilbage