Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. december 1934

det svigtende Syn


23d Dcb. 34
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg sender Dem en Jule- og Nytårshilsen med gode Ønsker for Dem selv og Familje. Hvad mig angår, da har jeg det – når jeg undtager det svigtende Syn – nogenlunde ved det gamle. Men Øjnenes Generalstrejke generer mig unægtelig til Tider meget slemt, og jeg véd ikke, om jeg kan vente nogen Bedring, der kan vare.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.