Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. november 1934

syg igen

Holmegaardsvej 2. 28/11 19[341]

Hr. Forfatter H.P.E.Hansen!

Hr Pontoppidan som igen er bleven syg beder mig sende Dem en Hilsen med Tak for Deres Brev2.

Deres ærbødige
K. Larsen.

 
[1] sandsynligt årstal; hjørnet af papiret afrevet. – Skrevet af husbestyrerinden. tilbage
[2] Brev: Hansen havde skrevet 2.10. og 7.11.1934, og 22.11.1934 skrev han: "Har den gamle Garde svigtet mig? har ikke hørt fra Dem siden 9. Sept." tilbage