Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. september 1934

syg hjem fra Helsingør

Holmegaardsvej 2
22/9 19341

Hr. Pontoppidan, der er kommen syg hjem fra Helsingør og ikke selv er i Stand til at skrive, beder mig bringe Dem en Hilsen med Tak for Breve og den tilsendte Kronik.

Deres ærbødige
K. Larsen

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. H.P.E. Hansen / Ordrupvej 141 / Charlottenlund", poststemplet "Charlottenlund 22 SEPT 1934 1800". Skrevet af husbestyrerinden, frk. Karen Larsen. tilbage