Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 2. august 1934

Deres betydeligste Bog


2d Avg 34.
f.T. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg er på Gennemrejse fra Sydsjælland til Helsingør og har her modtaget min i Rørvig omadresserede Post fra den sidste Uge, deriblandt Deres meget velkomne 2d-Del af Adjunkt Holts Tragedie1. Jeg har ladet mig fortælle, at Anmelderne har været lidet elskværdige mod Bogen. Det er ubegribeligt! Lad være, at den har et Par skæmmende Udvækster og at Personernes Selvafsløring hist og her kan virke lidt konstrueret. Men det ægteskabelige Problem er med Finhed taget på Kornet, er fremstillet og forklaret med en digterisk VarmeFordybelse og en Indsigt, der i sin Art er enestående herhjemme. Det tjener ikke vore Kritikere til Ære, at de ikke kan se det.

På den anden Side forstår jeg ikke ret, hvorfor De har planlagt et 3d Bind, som der slet ikke føles Trang til. Emnet er jo udtømt, Tragedien klarlagt og ført til Ende. Jeg kan ikke indse, at der er væsentligt at tilføje, og ved noget uvæsenligt svækkes jo kun Indtrykket. Som Bogen er nu – bortset altså fra et Par Misgreb – er den efter min Mening Deres betydeligste. – Så blot min Tak for 2 den venlige Tilsendelse, og gode Ønsker for Dem og Deres Familje.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 16.7.1934: "[…] har været hjemme i tre Uger […] har faaet Rentryk af Adj. Holt 2, har renset den, saa den nu er til Konfirmationsbrug. […] Lammes periodisk af Publikums Ligegyldighed, som Oversætteren Erwin Magnus omtalte i et Interview. […]." tilbage