Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 23. juni 1934

ikke tilbage før Oktober


23.6.34.1
Holmegårdsvej 2
Chl.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Deres Brev i Dag havde på sin Vej hertil nær krydset en Forespørgsel fra mig. Jeg ligger nu i√ Opbruds-Roderi; men forinden jeg tog på Landet, måtte jeg dog vide, hvorledes det gik Dem, om De stadig lå på Hospitalet eller var kommen hjem. Nu har jeg af Deres Brev2 forstået, at det går fremad, og det betyder vel, at De snart kan komme hjem til Arnens Fred og Arbejdets Glæde. Dertil lykønsker jeg Dem! Jeg selv skal dele min Sommer mellem et Svogerhjem i Sydsjælland, et Datterhjem i Rørvig og – tilsidst – en Vens Hjem i Helsingør. Før til Oktober kommer jeg vist ikke tilbage. Så skal Vejret da blive helt forbandet.

Med gode Ønsker for Dem selv og Deres Hjem

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. H.P.E. Hansen / B.IV Stue 238. / Kbhn. Amts Sygehus / Hellerup", poststemplet "Charlottenlund 23 JUN 1934 1500". tilbage
[2] Brev: Hansen skrev 22.6.1934 fra sygehuset: " – er oppegaaende – læser Korrektur paa Adjunkt Holt II." tilbage