Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
24. maj 1934

Tillid til Knivens Gerninger

24.5.341

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det gjorde mig ondt, at De har måttet ty til Hospital2. Nu meddeler De mig i Dag, at De er bleven flyttet fra Hospitalets kirurgiske til dets medicinske Afdeling, hvad man vel må lykønske Dem til. Men forresten har jeg mere Tillid til Knivens end til Medicinens gode Gerninger. Jeg vil ønske for Dem, at den rolige Tilværelse på Hospitalet i hvert Fald vil være Deres Nerver til Gavn. Men trist er det jo, at De skal√ ligge til Sengs netop i denne Tid, der byder de frie Fugle (jeg regner ikke mig selv til dem) så meget skønt at se på. Jeg hørte forleden, at det Emma Bærentzske Legat nu er blevet uddelt og er kommet en Række yngre Forfattere tilgode, deriblandt også Weltzer. Nu må det vel snart blive Deres Tur til at komme i Betragtning ved en Legatuddeling.

Med gode Ønsker for Dem i Deres Fangenskab og venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] korrespondancekort adresseret til "Forfatteren / Hr. H.P.E. Hansen / Amtssygehuset, B.I Stue 144. / Hellerup", poststemplet "Charlottenlund 25 MAJ 1934 1100". tilbage
[2] Hansen skrev 18.5.1934 at han lå på Københavns Amtssygehus i Gentofte, kirurgisk afd. til observation for mavesygdom, og 24.5.1934 meddelte han at han nu lå på medicinsk afd. tilbage