Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 20. august 1932

den sygelige Perversitet


20 Avg. 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

De må ikke vente mig i Morgen, Søndag; jeg har endnu ikke været i en Sporvogn, og til Fodvandring er Vejen frem og tilbage mig for lang1. Jeg har desuden for Tiden en liggende Gæst hos mig, som jeg må tage Hensyn til. Af Deres nye Bog2 har jeg læst de første 50 Sider; men jeg vil nødig udtale mig om den, før jeg har læst den til Ende. Hvad der foreløbig forbavser mig mest, er den sygelige Perversitet, der kommer til Orde i Hr. Holts Dagbog. Han har tidligere røbet Tendenser i den Retning; men ikke så tydeligt og frastødende som her. Men – som sagt – jeg opsætter min Dom, indtil jeg er færdig med Læsningen. De 50 Sider kan De nårsomhelst 2 lade afhente, dersom De har Brug for dem.

Nu takker jeg, fordi De vilde se mig hos Dem, og sender venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen havde inviteret 20.8.1932: "Og kan De tænkes at ville gøre os den Glæde at ville drikke Deres Eftermiddagste her i Morgen Eftermiddag? – Jeg kommer dog i Tanke om, at det maaske er et dristigt Forslag, da De jo ikke tager Sporvognen." tilbage
[2] formentlig manuskriptet til den roman der efter flere omarbejdelser og skiftende titler (bl.a. "Den Onde", siden "Det Onde") blev trykt som Adjunkt Holts Tragedie, I (1933). tilbage