Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
14. august 1932

Navlestrengen forlængst overklippet

14. Avg 32.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg glemte at tilbagegive Dem Manuskriptet til Deres Artikel om mig. Det følger nu her. Min eneste Indvending imod det har jeg fremsat mundtlig. Men for Resten er min Tilknytning til min tidligere Produktion kun ringe. Navlestrengen er forlængst overklippet, og jeg kan ikke som Dagens kære Jubilar1 vedblive at vugge mit Afkom og lægge det til Brystet for at trøste det, når det lider Uret i Verden.

Og så min Tak til Deres Hustru og Dem selv for venligt Besøg2. Jeg håber, at det ikke vil blive det sidste, altså eneste, i denne frodige Sommer.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Dagens kære Jubilar: Niels Jeppesen, der fyldte 50 år. tilbage
[2] Hansen skrev 14.8.1932, samme dag som det første møde mellem de to havde fundet sted: "Det var mig en stor Glæde at besøge Dem og faa talt med Dem – De var mig faderligere end Deres Værk!! […] sært, at jeg aldrig faar Dem at se som 45-55 aarig, da de skrev Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige […] Samtalen om Helge Rode interesserede mig […] glemte at tage "et Parti" af "Introduktion til en Sjæl" med […] haaber at se Dem her inden Afrejsen til Fredensborg." tilbage