Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 12. august 1932

dersom De ikke er Afholdsmand


12t Avg 32.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg er ganske rigtig vendt tilbage hertil på et midlertidigt Besøg, bl.a. for at tage Afsked med en Datterdatter, der i Dag er rejst til England. Jeg mener i en nær Fremtid at søge bort igen (til Fredensborg); men det skulde glæde mig, om jeg forinden kunde få den Fornøjelse at se Deres Frue og Dem her i Holmegården. Her er rigtignok for Tiden lidt forstyrret på Grund af Rengøring, Vask o.s.v.; men dersom det kunde passe Dem at komme på Søndag (i Overmorgen) ved Tretiden til en Kop Eftermiddagste, tror jeg nok, jeg tør love nogenlunde ordnede Tilstande. Jeg kan så også få Lejlighed til personlig at sige Dem Tak for venligt Fødselsdagsbrev. Jeg modtog det hverken her 2 eller i Rørvig men hos en Svoger i Sydsjælland, hvor jeg tilbragte Fødselsdagen sammen med Familjen herfra.

Jeg håber nu, at det vil passe både for Deres Frue og Dem selv at gøre det lille Trip herud på Søndag1. Det er Jeppesens 50 Årsdag. Vi kan da i Forening måske drikke på hans Velgående, dersom De ikke er Afholdsmand.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansens svar blev overbragt 12. el. 13.8.1932 af datteren Inger: "Kære Herr Henrik Pontoppidan. / Tak! Ja, det kan jeg ikke sidde overhørig. Didi har ikke fri, tillader mig evt. at tage min lille Datter Inger, Sekretær, 12 Aar, med. […] Jeg skal huske en Artikel af en Lærer Brun i Fyns Venstreblad [Karl Bruun: "Henrik Pontoppidan – den rigtige og den polerede", 30.7.1932], som Jeppesen sendte mig om Dem, samt den, jeg selv skrev, og som vist ikke stod i noget Blad –". tilbage