Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Rørvig. 8. juli 1932

i Sommerdøs


8 Juli 32
Rørvig
pr. Nykøbing Sj.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres Brev1, der nåede hertil ad Omveje. Siden De udtrykkelig spørger mig om, hvad jeg mener om den Idé, som en Literatur-Magister har indgivet Dem, nemlig at udgive de Artikler, De i sin Tid skrev om mig, som selvstændig Skrift, så synes jeg oprigtig talt, at De foreløbig ikke skulde tænke på andet end at fuldføre Deres nye Roman og se at interessere en fornuftig Forlægger for den. Det andet kan jo altid komme senere, så meget mere som jeg vistnok i Øjeblikket er et højst utaknemligt Emne. Dersom De måske for Tiden har lidt vanskeligt ved at genoptage Arbejdet med Romanen på Grund af Forlæggerens uforståelige Afvisning 2 af den, så vil jeg foreslå Dem hellere at benytte denne (forhåbenlig rent midlertidige) Standsning til at samle de ypperlige Bladartikler, De i sin Tid viede Niels Jeppesen, og udgive dem som et lille Festskrift til hans 50 Års Fødselsdag, hvad der sikkert vilde glæde ham. Tænk på det! Men betænk Dem ikke for længe, for Fødselsdagen er jo nær forestående.

Efter i to Uger at have levet her under blå Himmel og blændende Sol er jeg sunket ned i en Sommerdøs, som jeg har svært ved at vælte af mig. Det er en pragtfuld Tilværelse således at være omgivet af ufordunklet Sollys fra 3-5 om Morgen[en] til om Aftenen Klk 9; men er man ikke en Salamander-Natur sløves man efterhånden i denne evige Ild. Derfor blot disse Linjer i Dag med gode Ønsker fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] BrevHansen skrev 1.7.1932: "[…] har idag fra en Litteratur-magister faaet sendt den Serie Artikler, som jeg i sin Tid skrev om Dem i Vejle Folkeblad [marts-april 1931] – fandt jeg burde lave dem til en Bog, saaledes at jeg ogsaa indarbejdede en Række af Deres sociale eller Hjemstavnsbøger og sluttede med "Mands Himmerig" og saa sendte Essayet til et svensk Tidsskrift – hvad mener De?". tilbage