Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. juni 1932

på Falderebet


21d Juni 32
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Et Par Linjer på Falderebet, dels for at takke Dem for Deres sidste Breve1, dels for at lade Dem vide, at jeg nu rejser på Landet, foreløbig til Rørvig, senere (forhåbenlig) til Jylland. Jeg får Dem altså ikke at se i denne Omgang; men jeg håber på bedre Held, når jeg til Efteråret kommer tilbage. – Med gode Ønsker for Dem og Deres Familje er jeg

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Når De mener at have set mig gå forbi Deres Bolig, beror det på et Fejlsyn. Så langt kan jeg ikke nå tilfods.

 
[1] Hansen skrev 6.6.1932: "[…] har været ude af Stand til at arbejde – nedtrykt over mangt og meget, som min Familie paa begge Sider fandt for godt at gyde over mit syndige Hovede […]". Og 16.6.1932: "[…] min Kone vil have, at jeg skal gaa hen til Dem […] er begyndt paa et nyt Bind om Adjunkt Holt – med Titlen Introduktion til en Sjæl […] 1. Bind af "Det Onde" ligger nu hos Nyt nordisk Forlag – atter kasseret af Gyldendal […]" tilbage