Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 22. maj 1932

dette ualmindelige Sommervejr

22.5.32.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Det gør mig ondt, at De stadig ikke befinder Dem vel1. At De under disse Forhold nødig går ud på Besøg, forstår jeg så godt. Det vilde være urimeligt at forsøge at overvinde Ulysten dertil af Hensyn til mig2. Jeg er tilmed i denne Tid meget lidt hjemme, idet jeg opholder mig så længe som muligt udendørs i dette ualmindelige Sommervejr. Jeg har (som De) adskillige Bænke i min Nærhed, som jeg nyder godt af. Til lange Spasereture strækker Kræfterne endnu ikke. Til Dyrehaven kommer jeg således ikke mere√ tilfods, og det savner jeg jo svært.

Modtag venlig Hilsen og gode Ønsker.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev 18.5.1932: "[…] er træt og deprimeret […]". tilbage
[2] Hansen svarede 23.5.1932: "[…] maa snart hilse paa Dem – kedeligt, jeg ikke kunde komme den Fredag – da var jeg oplagt […]" tilbage