Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 10. maj 1932

Deres Hustru hjertelig velkommen


10d Maj 32
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres Brev. Dersom det kan passe Deres Hustru at komme på Fredag Eftm. Klk.3 skal hun være hjertelig velkommen. Det gør mig ondt, at De selv√ i disse smukke Dage må holde Dem inden Døre1. Jeg kommer netop fra et lille Trip i Ordrup Krat. Det sidste Forår blev jeg snydt for. Jeg søger nu så vidt gørligt at tage Revanche.

Nathansen har meldt sig til i Morgen, og i Dag har jeg haft Brev fra Niels Jeppesen, der er lykkelig optaget af sit Skolearbejde, hvori han søger (og vistnok også finder) Oprejsning for sine Skuffelser på andre Områder.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hansen skrev lørdag 7.5.1932: "[…] ligger af Bronchitis, men maa min Hustru besøge Dem en Gang i næste Uge, maaske lige hilse paa Dem enten Torsdag Formiddag eller Fredag Eftermiddag […] Men vi kommer kun lige en Svip første Gang for ikke at forstyrre Dem." Men torsdag 12.5.1932 skrev Hansen: "[…] min Kone sat til Tjeneste i Morgen 9-4, vi kan altsaa ikke komme Kl.3 – er utaalmodig efter at hilse paa Dem […]" tilbage