Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 25. april 1932

velkommen til Ordrup!


25 April 32.
Holmegårdsvej 2.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg ønsker Dem og Deres Familje velkommen til Ordrup! Gid De alle må kunne trives her; men Overgangen fra Greisdalens Fred vil vel nok blive lidt vanskelig til at begynde med. Men forøvrigt er Ordrup virkelig en ret fredsommelig By, når man ikke begiver sig udenfor Fortovene. De og Deres Frue skal være hjertelig velkomne hos mig, når De begge er kommen så vidt over Flytningens Uro og Besvær, at De kan gøre Alvor af det bebudede Besøg. De har jo Sporvognen lige under Deres Vinduer, og dersom De kan benytte dette Befordringsmiddel (hvad jeg endnu ikke kan), er Turen ikke lang1. Men send mig dog helst et Par Ord i Forvejen, at De ikke skal komme 2 til at√ gøre den forgæves. Jeg kan så måske få nogen Rede på, hvad Hr. Hasselbalch har haft at indvende mod den sidste Del af Deres Bog. Jeg forstår, at hans Afvisning har ærgret Dem og gjort Dem led ved Boghandlere.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] ikke lang: iflg. Kraks ruteplan er der 1,1 km fra Ordrupvej 141 til Holmegårdsvej 2. tilbage