Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 1. oktober 1931

hverken mange Tanker eller Følelser tilfælles


1st Oktb 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Tak for Deres deltagende Hilsen i Anledning af min Broders Død1. Hans Bortgang er et Tab for Landet, især for Kirken, som han tilhørte med Liv og Sjæl. For mig personlig betød han ikke særdeles meget. Trods Broderskabet levede vi hver i sin Verden, og havde hverken mange Tanker eller Følelser tilfælles, hvorfor vi heller ikke så meget til hinanden2. 2 Men nu, da han er død, vil jeg alligevel savne ham. Han var den sidste af mine 6 Brødre, og den af dem, jeg en Gang stod nærmest. –

Jeg benytter Lejligheden til at takke for Fortsættelsen af Deres Artikelrække i Århusbladet3 og hvad De ellers i den sidste Tid har sendt mig, således den nydelige lille Skitse om en lille Pige og hendes Barnesjæl. Den læste jeg mig glad i.

Venlig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Broder: Morten Pontoppidan (f. 3.1.1851) døde 21.9.1931. – Pontoppidan omtaler også forholdet til broderen i brev til Vilh. Andersen 10.10.1931. – Ifølge Niels Jeppesen (brev 25.1.1931 til Hansen) ville Pontoppidan besøge sin bror på hans 80-års fødselsdag 3.1.1931. Dette havde Jeppesen hørt under sit frokostbesøg hos Pontoppidan 2.1.1931. tilbage
[2] Hansen havde desuden bemærket at Pontoppidans svoger, professor Ostenfeld var død 23.9.1931 og skrev i den anledning 9.10.1931: "[jeg] har haft på Fornemmelsen, at De ikke har følt Samhørigheden i udpræget Grad overfor Deres Familie." tilbage
[3] Århusbladet: Aarhuus Stiftstidende. tilbage