Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 16. juli 1931

Fare for en Forfatter at læse for meget


16d Juli 31.
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Hvad det dog er for en prægtig Børneflok, De har! I gamle Dage regnede man, når man talte om en Mands Formue, med "Tønder Guld". Jeg har hørt Fædre anvende det samme Udtryk om deres egen eller andres Børnerigdom, og det er både smukt og rigtigt1. Vi har i vore Børn en Værdi, der opvejer det meste af, hvad Livet ellers kan skænke os. Til Lykke da med Deres fire Tønder Guld!2

Jeg læser stadig med Fornøjelse de Avisartikler, De så venligt sender mig. Den ene af de to, jeg fik i Dag, (den om den literære Bagtrop og Socialdemokratiets Holdning til den) samstemmer jeg ganske med. Det er rigtigt, at Partiet har holdt sine 2 Folk nede i en åndelig Umyndighedstilstand for at være√ sikre sig dem som Stemmekvæg. Det er måske også rigtigt, at Folk Mænd som Borgbjerg (og Meyer3) havde Betingelser for at blive virkelige Folkevækkere; men de vovede ikke at sætte deres Stilling i Partiet på Spil.

Jeg beundrer Deres utrættelige Flid både som Skribent og Læser. De er end ikke bange for at anvende Tid på megen tvivlsom og ufrugtbar Lekture. Jeg selv har altid betænkt mig to Gange, før jeg begyndte på en skønliterær Bog, og jeg tror også, at det har sine Farer for en Forfatter at læse for meget. Men for en Kritiker må Sagen vel stille sig anderledes.

De to Bøger, De lod mig læse, tilbagesender jeg hermed. Jeg kender så lidt til den nyeste danske Literatur, så jeg var glad ved en Gang at få et Indtryk af den.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] jf. Drengeaar, kap.2, s.41. tilbage
[2] Hansen skrev 18.7.1931 til Niels Jeppesen om Pontoppidan: "Hvor er han glad for Børn!" – Hansen har formentlig sendt Pontoppidan et billede af sine fire børn. tilbage
[3] Meyer: antagelig forfatteren A.C. Meyer (1858-1938). tilbage