Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 8. juli 1931

Sommeren glide mig af Hænde


8 Juli 31.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Atter i Dag kun et Par Linjer for at takke Dem for det sidst tilsendte og for at sige Dem, at jeg nu har skrevet til Undervisningsministeren og varmt anbefalet Dem til den ønskede Understøttelse. Men privat kender jeg ikke det bitterste til Hr. Borgbjerg1, og jeg er vist ikke videre godt anskrevet hos ham, så det er måske tvivlsomt, om mit Brev vil kunne udrette noget hos ham. Men lad os håbe det!

Det gør mig lidt mismodig at se Sommeren glide mig af Hænde, Uge efter Uge, uden at jeg kan få Del i dens Glæder. Jeg har et Par Gange kunnet sidde 2 ude på min Altan; men længere udenfor mine Stuer kan jeg foreløbig ikke komme. Måske i Avgust en Gang. Næppe før. Og imidlertid tumler de fleste af mine Bekendte sig ude i Verden. Nathansen f.Eks. er i Øjeblikket i Basel, indbudt dertil af en Zionistkongres. Søiberg er med "Disko" i Grønland. Jeg havde forleden et Radiotelegram fra ham. Han synes at more sig fortræffeligt og befinde sig vel i Rigsdagsmændenes Selskab. De spiser og fester ombord som Statens Gæster. Jeg venter at se ham vende hjem så tyk og trind som en Sælhund.

Vær hjertelig hilset!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Borgbjerg: (1866-1936), undervisningsminister 1929-35 i Staunings regering. tilbage