Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. juni 1931

røg to lette Cigarer om Dagen

Holmegårdsvej 2 5 Juni 31

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg må stadig skrive til Dem fra Sengen og med Blyant. Men det går ellers fremad med Bevægeligheden. Ved Hjælp af to Krykker kan jeg nu komme ind i min Dagligstue og tilbringe et Par Timer dèr i en Sygestol. Men udenfor Stuerne nåer jeg ikke i de første Måneder. De klager ofte over Deres eget Helbred og priser Deres Hængekøje, som jeg min Seng og min Lænestol. På det Billede, som Århus Stiftstidende bragte af Dem, så De dog nok så robust ud; med jeg véd naturligvis godt, at et sådant Udseende ofte kan forenes med et svagt Nervesystem. Imidlertid måtte jeg spørge mig selv, da jeg så Dem fremstillet med en stor Cigar i Hånden, som tilsyneladende√ en passioneret 2 Ryger, om De ikke – som så umådelig mange andre Mennesker i vor Tid – er tobaksforgiftet uden at vide af√ det. Jeg selv har aldrig været stærkt forfalden til Tobak, røg i sin Tid én, højst to lette Cigarer om Dagen1; men fra den Dag, jeg helt holdt op med at ryge eller dog indskrænkede mig til en Cigaret i Ny og Næ, har jeg stået i et meget bedre Forhold til mine Nerver. Det kostede naturligvis lidt Overvindelse at give Afkald på den tilvante lille√ Nydelse; men særlig for Åndsarbejdere anser jeg den for ret farlig, og det er i hvert Fald en god Ting at være uafhængig af den. De skulde prøve det.

Denne lille Moralpræken, som jeg her nedskriver en tidlig Morgentime, inden min Sygeplejerske har vist sig, skal denne Gang være min Hilsen til Dem. Den er dikteret af oprigtig Interesse for Dem og Deres Arbejde, som vi har så hårdt Brug for. Deres Syn på Helge Rode og de andre 3 serafiske Lægprædikanter i Nutidsliteraturen ganskekan jeg ganske vist ikke dele; men derom mere en anden Gang, når jeg får lært Fortsættelsen af Deres Opsats om ham at kende.

Hvad mon det er for et Legat, De havde ventet at få? Det gør mig ondt, at De er bleven forbigået ved Uddelingen. Men er det "Det Bærentzenske Legat", så uddeles det jo igen næste År.

Blot disse Linjer i Dag – nu kom min Sygeplejerske og kræver mig udleveret til Massage og anden Behandling.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] to Cigarer om Dagen: HP har glemt sin årlange nikotinforgiftning omkring 1900. se brev til Georg Brandes af 28.10.1900. tilbage