Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
17. maj 1931

til det yderste Højre

17d Maj 311

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Til Lykke med Bladskiftet! Det er et Spring fra Venstre til det yderste Højre; men det sidste Blad er vist iøvrigt det mest frisindede. Min Formodning om, at De helt havde brudt med "Berl Tid", viser sig ikke at være rigtig. De har i den senere Tid tværtimod været meget virksom i Bladets Literaturtidende, hvor De synes ganske at have fortrængt Kehler! Desværre har nogle af Deres Artikler 2 været trykt med så små Typer, at jeg kun med Møje har kunnet læse dem.

Nu har vi fået Sommer herovre. Fra min Familje i Horsens hører jeg, at der også i Jylland har været en Række smukke Dage, hvor De og Deres Familje har kunnet sole Dem i Villa Romas Have. Selv er jeg stadig fængslet til Sengen; men jeg håber jo at skulle få lidt Fornøjelse og Udbytte af Højsommeren, i hvert Fald af Efteråret.

Glædelig Pinse!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] skrevet med blyant. tilbage