Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
5. maj 1931

begyndt at komme lidt op

5.5.311

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Såsnart jeg bliver i Stand til at skrive med Pen, skal den ønskede Anbefalingsskrivelse blive afsendt. Men jeg er ikke i Kridthuset hos d'Hr, der i Øjeblikket er vore Herrer, så De tør næppe gøre Dem store Forhåbninger om Resultatet af den. Afgørelsen træffes vel iøvrigt først til Efteråret eller måske 2 i Eftersommeren en Gang2.

De kan vist nok se på min Skrift, at jeg stadig er usikker i mine Bevægelser. Jeg er begyndt at komme lidt op (en lille Time daglig i en Sygestol), men jeg har det bedst i Sengen. Heldigvis har jeg en flink Sygeplejerske, den samme, der har plejet mig fra første Færd, altså nu på 3die Måned.

Foråret får jeg ingen Glæde af denne Gang, og først en Gang i Juli kan jeg vente at komme til at gå ude√. – Venlig Hilsen til Dem og Familje

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] skrevet med blyant. tilbage
[2] Hansen skrev 29.4.1931: "Helge Rode har foreslået at bede Dem give en Anbefaling til Borgbjerg [undervisningsminister i Staunings regering] i Anledning af Ansøgning om Understøttelse […]" tilbage