Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 21. august 1930

Conrad har interesseret

Holmegaardsvej 2 Charlottenlund
21-8-30.1

Forfatteren Hr. H.P.E. Hansen!

Henrik Pontoppidan beder mig om at takke Dem for tilsendt Brev og Avisartikler, hvoraf særlig√ den om Conrad har interesseret ham. Hr. Pontoppidan kan endnu ikke selv skrive, men det gaar dog fremad.

Deres ærbødige
Tove Pontoppidan Thomsen

 
[1] skrevet af barnebarnet Tove Pontoppidan Thomsen. tilbage