Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 13. august 1930

Problemet Jensen

Holmegaardsvej Charlottenlund.
d. 13-8-30.1

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg ligger til Sengs og kan ikke selv skrive, da min højre Side er lammet, men jeg vil dog ikke opsætte at takke Dem for den tilsendte Bog2. Jeg har læst den med stor Interesse, men mangen Gang ogsaa med levende Protester. Jeg anser f.Eks. Deres Omtale af Ibsen, og hvad De skriver i den Sammenhæng om Sophokles for√ absolut 2 ikke rigtig. Da for nogle Aar siden et af Sophokles' Stykker opførtes herhjemme paa Friluftsscenen i Dyrehaven3, vakte Forestillingen almindelig og stor Betagelse. Jeg husker at min egen yngste Søn, der den Gang var en 17-18 Aar og alt andet end Æstetiker, og som siden har levet Friluftsliv i de Brasilianske Skove som Jæger og Skovhugger, var til min Overraskelse dybt grebet af Forestillingen, hvorimod "Bræen" kedede ham. 3 Hvad jeg ellers har af Indvendinger mod flere af Deres Betragtninger maa jeg vente med√ indtil jeg igen selv kan fatte om en Pen; men trods alt har Bogen virket saa stærkt paa mig, at den har faaet mig til at indse, at jeg maa fordybe mig mere i Problemet Jensen end jeg hidtil har anset for nødvendigt. Som jeg vist i sin Tid skrev til Dem, vakte Bogens Emne ikke store Forventninger hos mig; men allerede ved den første 4 Gennemlæsning har jeg fundet meget nyt og mange træffende Bemærkninger, men som sagt, jeg maa vente med at udtale mig nærmere derom, indtil jeg bliver mere klarhjernhet. Thi ogsaa min halve Hjerne er for Tiden sat ud af Funktion.

Det er nu 8 Dage siden, at jeg kom hjem fra Rørvig, og umiddelbart efter faldt jeg sammen. Vær hjertelig hilset og modtag min Tak

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] skrevet af barnebarnet Tove Pontoppidan Thomsen. tilbage
[2] Bog: H.P.E. Hansen: Johannes V. Jensen og hans Tid, Essay, 1930. – Hansen svarede 14.8.1930: "Tak for Deres Brev. […] blev dybt grebet. […] Maatte Deres Kærlighed til Livet gøre Dem rask igen! […] Det glædede mig, at min lille Bog havde interesseret Dem og vakt til Protest. […] Bogen har vistnok kostet mig en Ven, Anton Berntsen." tilbage
[3] Dyrehaven: friluftsteatret i Ulvedalene begyndte i 1910. Sofokles: Antigone blev opført i sommeren 1911, da Steffen var 15 år (se anmeldelse i Illustreret Tidende 11.6.1911). tilbage