Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 28. februar 1930

en dårlig Højrehånd


28.2.30
Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Jeg fortalte Dem vistnok i mit sidste Brev, at jeg havde fået en dårlig Højrehånd, der vanskeliggør mig alt Skrivearbejde. Den er ikke bleven bedre, og jeg har ingen, der kan hjælpe mig med Skriveriet. Jeg nødes da vedblivende til at gå på Akkord med min Samvittighed og lade Breve være Breve, eller nøjes med at svare i Telegrafstil. Jeg havde ellers nok haft Lyst til at lade Pennen løbe en halv Timestid i Anledning af Deres sidste Brev1; men min krumme Hånd stritter allerede imod som et stædigt Æsel. Lad det altså vente til en anden Gang! – Jeg sender Dem Hilsen med gode Ønsker for Dem selv og Deres lille Bodil. Det Navn har jeg altid holdt√ så meget af. Det 2 har – i Modsætning til de fleste af vore danske Pigenavne – en mørk Klang, som jeg lider.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Brev: 18.2.1930 skrev Hansen: "hvis min lille Pige var blevet en "Dreng", skulde hun have heddet: Henrik – til Ære for Dem. Nu bliver det vist "Bodil" […]". Seneste brev var fra 27.2.1929. tilbage