Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
23. marts 1930

Glæder, Sorger, Lykke

25.3.301

Lille Bodil!

Af en fælles Bekendt i Viborg hører jeg, at du nu har været i Kirke2 og fået Navn. Min Lykønskning, ikke mindst til Navnet. Gid alle gode Ånder følge dig gennem dette vanskelige Liv, der er så fuldt af Glæder, der bliver til Sorger, men også af Sorger, der forvandler sig til Lykke.

Din ukendte Ven
Henrik Pontoppidan.

 
[1] antagelig fejlskrivning for 23.3.30, jf. brev til Hansen af 24.3.1930. Bodils mor, Didi Hansen takkede på Bodils vegne for blomsterne i et brev dateret 25.3.30. tilbage
[2] i Kirke: Bodil blev døbt 9.3.1930 i Vor Frelsers kirke i Vejle af sognepræst Johan Geismar. tilbage