Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 24. december 1929

en Glæde at se Dem her

Julen 29. Holmegårdsvej 2.
Charlottenlund.

Kære Hr. H.P.E. Hansen!

Foran mig på Bordet står Deres smukke Blomster – lyserøde Nelliker og Mimoser, en sjelden fin Farvesammenstilling. Jeg betragter dem med Glæde men også med lidt Forlegenhed. For det burde jo have været mig, der sendte Dem – eller Deres Frue – en Blomsterhilsen i Anledning af den nye lille Verdensborgerinde1, der nylig så' Lyset i Villa Roma. Men nu kom De mig i Forkøbet, og jeg må vente til 2 en anden Lejlighed med "at sige det med Blomster", at jeg tager Del både i Deres Glæder og Sorger. I Dag derfor blot en simpel Lykønskning og en Tak for Venligheden. Jeg håber, at både Deres Frue og det lille Barn har det godt.

Kommer De til Byen, vil det naturligvis være mig en Glæde at se Dem her. Med Jernbanen er Rejsen ikke lang, og der er kun (xfå Minutters Gang til Ordrup Station. Men jeg√ må bede Dem med et Par Ord melde Tidspunktet for Deres Ankomst, da De ellers næppe vil træffe mig hjemme.

Alt godt for Dem og Deres i det nye År!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

(x fire

 
[1] Verdensborgerinde: Bodil Erhard Hansen blev født 19.12.1929. tilbage