Henrik Pontoppidan til H.P.E. Hansen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 18. december 1929

Gyldendal eller et andet Forlag

Charlottenlund. [18.12.19291]

Kære Hr. H.P.E. Hansen

En god Jul for Dem og Deres hele Hus, og Tak for Deres sidste Sendinger af Aviser og Breve2. Først og fremmest min Lykønskning til Fuldendelsen af en ny Bog3. De er sandelig en flittig Mand. Selv har jeg 2 gennemarbejdet og samlet et Bind ældre og nyere Ting på c 500 store Tryksider, som jeg tænker at få udgivet i det kommende År, enten hos Gyldendal eller på et andet Forlag. Jeg havde et Besøg af Nathansen, der er bleven forbigået ved Uddelingen af det Anckerske4. Det er en stor Skam, da han er den eneste af sin Generation, der ikke har haft det. Og han går nu i sit 62. År, har desuden ikke været udenfor Landets Grænser i mange År, hvorimod Hr. Madelung nok bestandig skal leve på Rejser√ – og det [fortsat nedad i venstre margin:] er jo et Rejselegat. – Lev nu vel

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] efter Hansens brev 17.12. og inden Hansens datters fødsel 19.12.1929. – Påsat julemærke 1929. tilbage
[2] Breve: Hansens seneste brev med avisudklip var fra 17.12.1929. tilbage
[3] Bog: Hansen fortalte i brev 12.12.1929 at han havde fuldendt Fangen, et Livsbillede. tilbage
[4] det Anckerske: Det Anckerske Legat gik til forfatteren Aage Madelung (1872-1949) i december 1929. tilbage